Політика конфіденційності - ComboPay
ГлавнаяПолитика конфиденциальности.
 1. Загальні положення
 • Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних (надалі — Політика)
 • Оператор визначає своєю головною метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці даних, в тому числі захисту права на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
 • Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://combopay.com.ua/
 1. Основні поняття, які використовуються у Політиці:
 • Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 • Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за виключенням випадків, коли така обробка потрібна для уточнення персональних даних);
 • Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://combopay.com.ua
 • Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, які знаходяться в базах даних персональних даних та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їхню обробку;
 • Знеособлення персональних даних — це дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб’єктові персональних даних;
 • Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які виконуються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з Персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), витягом, використанням, передачею (розповсюдженням, наданням, допуском), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних;
 • Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовує та/або здійснює обробку Персональних даних, а також та, яка визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), які виконуються з Персональними даними;
 • Персональні дані — будь-яка інформація, яка безпосередньо або опосередковано стосується певного або визначеного Користувача вебсайту https://combopay.com.ua/;
 • Користувач — будь-який відвідувач вебсайту https://combopay.com.ua/;
 • Надання персональних даних — дії, направлені на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
 • Розповсюдження персональних даних — усілякі дії, направлені на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними невизначеного кола осіб, включно з оприлюдненням персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних у будь-який інший спосіб;
 • Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або юридичній особі;
 • Знищення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно та неможливо надалі відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
 1. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • електронну адресу;
 • номери телефонів.
 • також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених персональних даних про відвідувача (в т. ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика, Гугл Аналітика та інших).
 • перераховані вище дані далі за текстом Політики об’єднані загальним поняттям «Персональні дані».
 1. Мета обробки персональних даних.
 • Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача через відправлення електронних листів.
 • Також Оператор має право направляти Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції, різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, для чого йому необхідно надіслати Оператору листа на адресу електронної пошти, що сказана на сайті https://combopay.com.ua/, з відміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги й спеціальні пропозиції».
 • Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувача на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
 1. Правові підстави для обробки персональних даних
 • Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у випадку їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://combopay.com.ua/. Коли Користувач заповнює відповідні форми та/або відправляє їх Оператору, він погоджується з цією Політикою.
 • Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).
 1. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки Персональних даних
 • Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
 • Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає усіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 • Персональні дані Користувача ніколи, за жодних обставин не будуть передаватися третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 • Якщо буде виявлено невідповідності у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх власноруч. Для цього Користувачу необхідно направити Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора, вказаної на сайті https://combopay.com.ua/, з приміткою «Актуалізація персональних даних».
 • Термін обробки Персональних даних є необмеженим.
 • Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Для цього Користувачеві необхідно направити Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора, вказану на сайті https://combopay.com.ua/ з приміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
 1. Транскордонна передача персональних даних
 • Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої планується передати персональні дані, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
 • Транскордонна передача персональних даних на територію іноземних держав, що не відповідають вказаним вище вимогам, можлива лише у випадку наявності письмової згоди від Суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є Суб’єкт персональних даних.

 

 1. Прикінцеві положення
 • Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо питань, які його цікавлять, що стосуються обробки його Персональних даних. Для цього йому треба звернутися до Оператора через електронну пошту, адреса вказана на сайті https://combopay.com.ua/.
 • В цьому документі будуть показуватися будь-які зміни Політики обробки Персональних даних Оператором.
 • Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 • Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена у мережі інтернет за адресою https://combopay.com.ua/.

Дякуємо за заявку.

Наш менеджер зв'яжеться з вами в найближчий час!